[1]
R. Sobko i M. Klonowska-Matynia, „DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO”, zeszyty, t. 1, nr 23, s. 89-108, grudz. 2019.