[1]
M. Marczak, „Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg”, zeszyty, t. 1, nr 19, s. 103–120, grudz. 2015.