Jadreškić, O., Cerović, L. i Maradin, D. (2018) „ZASTOSOWANIE TEORII GIER W ENERGETYCE – ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), s. 89–102. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/98 (Udostępniono: 28 październik 2021).