Sołtysiak, M. T. (2018) „ZJAWISKO WYKLUCZENIA FINANSOWEGO W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA BABY BOOMERS”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(21), s. 231–244. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/90 (Udostępniono: 24 maj 2022).