Prokurat-Strawińska, A. (2017) „Zarządzanie procesowe w branży leasingowej”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), s. 227-237. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/60 (Udostępniono: 30wrzesień2020).