Niedziałek, J. i Ossowska, L. (2017) „Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), s. 197-210. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/58 (Udostępniono: 20październik2020).