Hok, B. (2017) „Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), s. 111–127. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/51 (Udostępniono: 3 sierpień 2021).