Judkowiak, A. (2022) „SPRAWOZDANIE Z CYKLU WYKŁADÓW OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RACHMISTRZ”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), s. 75–78. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/310 (Udostępniono: 25 czerwiec 2022).