Zimny, W. . i Dyczkowska , J. . (2022) „CITY LOGISTICS NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH EUROPEJSKICH STOLIC”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), s. 185–199. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/304 (Udostępniono: 25 czerwiec 2022).