Kopacz, A. (2022) „ ZPC MIESZKO SA ORAZ WAWEL SA”., Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), s. 113–123. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/302 (Udostępniono: 25 czerwiec 2022).