Riaz, N. i Radlińska, K. M. (2022) „KOBIETY W PERSPEKTYWNIE PAKISTAŃSKIEGO RYNKU PRACY”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), s. 137–150. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/301 (Udostępniono: 25 czerwiec 2022).