Jankowski, M. (2022) „MEDIACJA SPOSOBEM NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), s. 61–74. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/299 (Udostępniono: 25 czerwiec 2022).