Rogowska, D. (2022) „ WOKÓŁ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), s. 151–170. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/289 (Udostępniono: 25 czerwiec 2022).