Zdrojewski, E. i Pawełczak, I. (2021) „UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), s. 241–265. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/220 (Udostępniono: 21 wrzesień 2021).