Waszkiewicz, G. (2021) „ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), s. 223–240. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/219 (Udostępniono: 21 wrzesień 2021).