Marczak, M. (2021) „MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO)”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), s. 99–111. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/211 (Udostępniono: 21 wrzesień 2021).