Feczko, J. (2021) „GLOBALIZACJA A REGION MAZOWSZE 2011 – ASPEKTY EKONOMICZNE, ZARZĄDCZE I TURYSTYCZNE”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(16), s. 27–50. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/207 (Udostępniono: 21 wrzesień 2021).