Pietrasik, K. (2022) „IMPLIKACJE PANDEMII COVID-19 DLA SAUDYJSKIEGO BUDŻETU 2021”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), s. 125–136. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/205 (Udostępniono: 25 czerwiec 2022).