Szewczyk, K. (2022) „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE ”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(25), s. 171–184. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/170 (Udostępniono: 25 czerwiec 2022).