Rogowska, D. (2021) „WSPÓŁCZESNE SYSTEMY MOTYWACYJNE W ORGANIZACJI I ICH SPECYFIKA W ŚWIETLE WYBRANYCH PROBLEMÓW”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), s. 127–142. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/168 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).