Horeglad, P. i Kasperska , E. (2021) „DARK TOURISM JAKO PRZYKŁAD TURYSTYKI KONTROWERSYJNEJ”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), s. 9–23. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/163 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).