Płowens, K. i Kasperska, E. (2021) „PROFIL UCZESTNIKÓW IMPREZ BIEGOWYCH W KOSZALINIE NA PRZYKŁADZIE BIEGÓW LEŚNA PIĄTKA”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), s. 91–105. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/162 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).