Radlińska, K. M. (2021) „PANDEMIA COVID-19 IMPLIKACJE DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), s. 113–126. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/161 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).