Radlińska, K. M. (2021) „SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SAMORZĄDU STUDENTÓW I KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), s. 107–112. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/159 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).