Landsberg, T. (2021) „WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(24), s. 39–49. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/156 (Udostępniono: 28 styczeń 2022).