Stopińska, D. i Ossowska, L. (2019) „ZNACZENIE UWARUNKOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), s. 121-138. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/152 (Udostępniono: 15styczeń2021).