Kurek, K. i Ossowska, L. (2019) „STAN I ZMIANY POZIOMU INFRASTRUKTURY W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), s. 9-24. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/150 (Udostępniono: 15styczeń2021).