Wallis, A. (2019) „DOBÓR PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), s. 159-172. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/149 (Udostępniono: 18styczeń2021).