Święty, D. i Janiszewska, D. (2019) „ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), s. 139–158. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/148 (Udostępniono: 20styczeń2021).