Maj, J. i Gręzicki, M. (2019) „UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMPETENCJI KONSTYTUCYJNYCH ORGANÓW PAŃSTWA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI W KONTEKŚCIE POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ ”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), s. 25-48. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/145 (Udostępniono: 15styczeń2021).