Pasek, A. (2019) „BADANIA SONDAŻOWE – TECHNIKA BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ. ANALIZA PRZYPADKÓW”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), s. 49-60. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/142 (Udostępniono: 15styczeń2021).