Sobko, R. i Klonowska-Matynia, M. (2019) „DETERMINANTY POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY. PRZYKŁAD LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(23), s. 89-108. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/139 (Udostępniono: 15styczeń2021).