Marczak, M. (2015) „Eventy – jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg”, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(19), s. 103–120. Dostępne na: https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/10 (Udostępniono: 25 maj 2022).