Jadreškić, Ornella, Ljerka Cerović, i Dario Maradin. 2018. „ZASTOSOWANIE TEORII GIER W ENERGETYCE – ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (21):89-102. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/98.