Prokurat-Strawińska, Aleksandra. 2017. „Zarządzanie Procesowe W branży Leasingowej”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (20):227-37. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/60.