Niedziałek, Jolanta, i Luiza Ossowska. 2017. „Zróżnicowanie Kondycji Finansowej Gmin Powiatu koszalińskiego W Latach 2010-2014”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (20):197-210. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/58.