Hok, Bożena. 2017. „Wybrane Czynniki Finansowe Do Oceny zamożności Jednostek samorządu Terytorialnego Na przykładzie Gmin Wiejskich I Miejsko-Wiejskich województwa Zachodniopomorskiego”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (20):111-27. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/51.