Judkowiak, Agnieszka. 2022. „SPRAWOZDANIE Z CYKLU WYKŁADÓW OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RACHMISTRZ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (25):75-78. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/310.