Zimny, Weronika, i Joanna Dyczkowska. 2022. „CITY LOGISTICS NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH EUROPEJSKICH STOLIC”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (25):185-99. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/304.