Jankowski, Mariusz. 2022. „MEDIACJA SPOSOBEM NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (25):61-74. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/299.