Rogowska, Daria. 2022. „WOKÓŁ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (25):151-70. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/289.