Zdrojewski, Eugeniusz, i Iwona Pawełczak. 2021. „UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (16):241-65. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/220.