Waszkiewicz, Grzegorz. 2021. „ONCEPCJA TBTF – PRÓBA OCENY DYSKRECJONALNYCH NARZĘDZI RZĄDOWYCH ZASTOSOWANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH W OSTATNICH LATACH”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (16):223-40. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/219.