Marczak, Mirosław. 2021. „MARKOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH WYBRANYCH NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH(NTO)”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (16):99-111. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/211.