Szewczyk, Katarzyna. 2022. „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W TURYSTYCE”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (25):171-84. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/170.