Horeglad, Paweł, i Ewa Kasperska. 2021. „DARK TOURISM JAKO PRZYKŁAD TURYSTYKI KONTROWERSYJNEJ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (24):9-23. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/163.