Płowens, Kamila, i Ewa Kasperska. 2021. „PROFIL UCZESTNIKÓW IMPREZ BIEGOWYCH W KOSZALINIE NA PRZYKŁADZIE BIEGÓW LEŚNA PIĄTKA”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (24):91-105. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/162.