Radlińska, Kamila Magdalena. 2021. „PANDEMIA COVID-19 IMPLIKACJE DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (24):113-26. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/161.