Radlińska, Kamila Magdalena. 2021. „SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SAMORZĄDU STUDENTÓW I KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (24):107-12. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/159.