Landsberg, Tomasz. 2021. „WPŁYW INWESTYCJI PUBLICZNYCH, KONSUMPCJI I PKB W POLSCE W LATACH 1995-2018 NA ROZWÓJ MSP”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (24):39-49. https://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/156.